Xe tải suýt rơi xuống sông, cả trăm người hò nhau kéo lên

Ngày 13/03 năm 2018 | xe | Tag:

Xe tải suýt rơi xuống sông, cả trăm người hò nhau cứu hộ Xe tải trượt khỏi bờ đê và tuột xuống sát mép sông ở Giới Thủ vào ngày 7/3. Rất nhanh sau đó, khoảng 100 người dân địa phương hợp sức cùng lính cứu hỏa kéo chiếc xe lên nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đặc biệt chia thành hai nhóm, nắm hai sợi dây thừng và chỉ sử dụng sức người để đưa chiếc xe chở hàng lên...

Xe tải suýt rơi xuống sông, cả trăm người hò nhau cứu hộ

Xe tải suýt rơi xuống sông, cả trăm người hò nhau cứu hộ

Xe tải trượt khỏi bờ đê và tuột xuống sát mép sông ở Giới Thủ vào ngày 7/3. Rất nhanh sau đó, khoảng 100 người dân địa phương hợp sức cùng lính cứu hỏa kéo chiếc xe lên nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ đặc biệt chia thành hai nhóm, nắm hai sợi dây thừng và chỉ sử dụng sức người để đưa chiếc xe chở hàng lên khỏi chỗ nguy hiểm. Chỉ sau khoảng một phút, xe đã nằm yên vị trên bờ đê.

Mỹ Anh

Nguồn video: CGTN

Có thể bạn quan tâm