Tranh nhau qua vòng xuyến – ai được đi trước?

Ngày 09/03 năm 2018 | xe | Tag:

Theo tôi quy tắc trong luật là khi vào vòng xuyến thì nhường xe bên trái. Nhưng thực tế mỗi ngày lái xe đi làm qua vài cái vòng xuyến, tôi muốn nhường nhưng không bao giờ được người khác nhường lại theo quy tắc này. Vậy xin hỏi, tình huống này xe nào được đi trước? Độc giả Tiến Thành >> Sát hạch lý thuyết lái xe

Tranh nhau qua vòng xuyến - ai được đi trước?

Theo tôi quy tắc trong luật là khi vào vòng xuyến thì nhường xe bên trái. Nhưng thực tế mỗi ngày lái xe đi làm qua vài cái vòng xuyến, tôi muốn nhường nhưng không bao giờ được người khác nhường lại theo quy tắc này.

Vậy xin hỏi, tình huống này xe nào được đi trước?

Độc giả Tiến Thành

>> Sát hạch lý thuyết lái xe

Có thể bạn quan tâm