Câu hỏi ‘xe nào đi trước’ gây tranh cãi cộng đồng tài xế Việt

Ngày 07/03 năm 2018 | xe | Tag:

Xuất hiện ở khá nhiều nhóm cộng đồng tài xế trên mạng xã hội, các cuộc tranh luận nảy lửa khi trả lời câu hỏi "thứ tự các xe đi như thế nào là đúng". Không có một tỷ lệ áp đảo cho một phương án cụ thể nào, thay vào đó khá nhiều câu trả lời khác nhau. Vậy theo bạn, thứ tự đúng trong trường hợp này là gì? >> Sát hạch lý thuyết lái xe

Câu hỏi xe nào đi trước gây tranh cãi cộng đồng tài xế Việt

Xuất hiện ở khá nhiều nhóm cộng đồng tài xế trên mạng xã hội, các cuộc tranh luận nảy lửa khi trả lời câu hỏi “thứ tự các xe đi như thế nào là đúng”. Không có một tỷ lệ áp đảo cho một phương án cụ thể nào, thay vào đó khá nhiều câu trả lời khác nhau.

Vậy theo bạn, thứ tự đúng trong trường hợp này là gì?

>> Sát hạch lý thuyết lái xe

Có thể bạn quan tâm