Những phụ kiện xe hơi dành cho chó

Ngày 18/02 năm 2018 | xe | Tag:

Loại chuồng chó này có thể gấp lại để sau cốp xe, chất liệu cứng cáp, có thể để hàng hoá hoặc đồ thể thao lên trên. Thiết kế một cửa bản lề ở mỗi đầu, một cửa lật lên, một cửa bên hông xe và bánh xe lăn di chuyển. Các góc bo tròn bảo vệ nội thất xe. Mẫu chuồng chó này phù hợp với hầu hết các loại xe.

Loại chuồng chó này có thể gấp lại để sau cốp xe, chất liệu cứng cáp, có thể để hàng hoá hoặc đồ thể thao lên trên. Thiết kế một cửa bản lề ở mỗi đầu, một cửa lật lên, một cửa bên hông xe và bánh xe lăn di chuyển. Các góc bo tròn bảo vệ nội thất xe. Mẫu chuồng chó này phù hợp với hầu hết các loại xe.

Có thể bạn quan tâm