Nên học bằng lái ôtô khi còn là sinh viên?

Ngày 18/02 năm 2018 | xe | Tag:

Trong quá trình học, các thầy dạy môn chuyên ngành và các bạn trong lớp luôn bảo là đi học bằng lái sớm đi, sau này sẽ có lợi thế hơn khi phỏng vấn. Mong mọi người tư vấn giúp em là có nên hay không?

Trong quá trình học, các thầy dạy môn chuyên ngành và các bạn trong lớp luôn bảo là đi học bằng lái sớm đi, sau này sẽ có lợi thế hơn khi phỏng vấn. Mong mọi người tư vấn giúp em là có nên hay không?

Có thể bạn quan tâm